[stripe name=”McPhee Freight” description=”test” amount=”50″]
[/stripe]